Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Akreditovaná kalibrační laboratoř & Autorizované metrologické středisko

Základní informace o akreditované kalibrační laboratoři a autorizovaném metrologickém středisku

Kalibrační laboratoř a metrologické středisko jsou provozovány útvarem Metrologie a inženýrské geodézie Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. (VÚGTK). Po založení v r. 1954 sloužila laboratoř jako oborové metrologické středisko, které se později transformovalo na státní metrologické středisko a středisko kalibrační služby.

V současnosti jsme akreditováni jako akreditovaná kalibrační laboratoř č. K 2292 (AKL) v oboru délka a úhel a autorizováni jako autorizované metrologické středisko č. K 101 (AMS) pro ověřování měřických pásem.

Akreditovaná kalibrační laboratoř má zaveden systém řízení kvality poskytovaných služeb dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a rovněž zastává funkci přidružené laboratoře Českého metrologického institutu (ČMI). Od roku 2008 je pověřena správou a uchováním státního etalonu délky 25 m až 1450 m ev. č. ECM 110-13/08 -041, který je využíván pro kalibraci dálkoměrů.

Kalibrované přístroje, pomůcky a měřidla

V rámci akreditovaných kalibrací se specializujeme na přístroje a pomůcky používané v zeměměřictví, stavebnictví, strojírenství a automobilovém průmyslu.

Úplný přehled kalibrovaných měřidel je uveden v přehledu kalibrovaných měřidel.

Podrobné informace o poskytovaných službách, autorizaci metrologického střediska a akreditaci kalibrační laboratoře jsou uvedeny v samostatných kapitolách.

V případě dotazů na akreditovanou kalibrační laboratoř nebo autorizované metrologické středisko nás kontaktujte. Případně se podívejte do sekce nejčastěji pokládaných otázek.