Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Akreditovaná kalibrační laboratoř & Autorizované metrologické středisko

Nejčastěji kladené otázky akreditované kalibrační laboratoři a autorizovanému metrologickému středisku

Kdy mohu přivést přístroje?

Přístroje je možné přivézt v úředních hodinách, mimo ně po předchozí dohodě. Pro rychlejší vyřízení doporučujeme vyplnit předem objednávkový list (formát DOC).

Je možné zaslat přístroje na kalibraci poštou nebo kurýrní službou?

Oba způsoby doručení jsou možné. Doporučujeme nás před odesláním měřidla telefonicky kontaktovat a domluvit podrobnosti zaslání (poradíme jak měřidlo zabalit, atd.). Zpětné zaslání měřidla s využitím kurýrní služby je prováděno na základě objednávky kurýrní služby zákazníkem.

Jak dlouho trvá kalibrace měřidla?

Běžný termín dodání je do 10 pracovních dnů. Termín je možno v případě expresní objednávky zkrátit na 3 pracovní dny.

Je nutné objednávat kalibraci totální stanice předem?

Pro provedení kalibrace totální stanice doporučujeme domluvit si termín kalibrace předem, na telefonním čísle akreditované kalibrační laboratoře a autorizovaného metrologického střediska +420 226 802 338 nebo e-mailem.

Je cena kalibrace uvedena včetně kalibračního listu?

Ano, cena je uvedena včetně kalibračního listu a tabulky s naměřenými hodnotami.

Zajišťujete opravy nahlášených nebo při procesu kalibrace zjištěných nedokonalostí a závad měřidel?

Ano, tuto službu poskytujeme. Oprava je provedena po předchozím schválení postupu a ceny vlastníkem (uživatelem) měřidla.

Nabízíte prodej měřidel?

Ano, měřidla je možné po vzájemné dohodě dodat.

Kde provádíte kalibrace totálních stanic?

Kalibrace dálkoměrů totálních stanic je zpravidla prováděna na základně Koštice, která je od roku 2008 vyhlášena státním etalonem délky 25m až 1450 m ev. č. ECM 110-13/08 -041. Úhly jsou kalibrovány na azimutální základně Židovské pece.

Splňují kalibrační listy (kalibrace) požadavky na kalibrace podle ISO normy?

Laboratoř je akreditovanou kalibrační laboratoří pro obor délka a úhel a autorizovaným metrologickým střediskem pro ověřování stanovených měřidel - měřická pásma. Měřidla z těchto oborů jsou kalibrována s akreditací, tzn. kalibrační listy splňují požadavky vyžadované při provádění firemních auditů v rámci plnění ISO norem resp. managementu kvality.

Provádíte kalibrace i pro zahraniční klienty?

Pro zahraniční klienty provádíme kalibrace všech v nabídce služeb uvedených měřidel a geodetických přístrojů.

Provádíte kalibrace niveláků? Kalibrujete rotační nivelák / laserový nivelák / rotační laserový nivelák?

V kalibrační laboratoři kalibrujeme všechny typy nivelačních přístrojů (rotační laserové nivelační přístroj, laserový nivelační přístroj, optický nivelační přístroj, potrubní nivelační přístroj i digitální nivelační přístroj). Ceny kalibrací nivelačních přístrojů jsou uvedeny v ceníku.

Kalibrujete digitální nivelační přístroje a kódové nivelační latě?

Ano, kódovou nivelační lať a digitální nivelační přístroj kalibrujeme.

V ceníku jsem nenašel délkoměr, provádíte jeho kalibraci?

Pravděpodobně hledáte cenu kalibrace ručního dálkoměru (laserového dálkoměru; např. Leica Disto, Hilty PD 42, atd.) , který je občas nesprávně pojmenován jako délkoměr.

Kalibrujete elektronický teodolit (digitální teodolit)?

V laboratoři kalibrujeme všechny typy teodolitů. Kalibrujeme tedy i elektronické teodolity.

Máte akreditaci na kalibraci posuvky (posuvného měřítka)?

Posuvná měřítka kalibrarujeme jako akreditovaná kalibrační laboratoř č.2292. Přehled měřidel kalibrovaných s akreditací je patrný v ceníku akreditované kalibrační laboratoře VÚGTK.