Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Akreditovaná kalibrační laboratoř & Autorizované metrologické středisko

Novinky akreditované kalibrační laboratoře číslo K2292 - kalibrační laboratoř Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického,v.v.i. (VÚGTK)

leden 2021 Vydání nového ceníku kalibrační laboratoře

září 2017 Od 14.9. 2017 je kalibrační laboratoř držitelem nové akretitační listiny.

Laboratoř od tohoto data provádí kromě výroby i akreditovanou kalibraci měřických klínků (kovových).

září 2017 Vydání nového ceníku kalibrační laboratoře

Jedná se o změnu ceníku vyvolanou získáním akreditace pro kalibraci měřických klínků. Ceny kalibrací zůstávají stejné.

srpen 2017 V kalibrační laboratoři proběhl pravidelný dozorový audit ČIA.

V rámci dozoru byla podána žádost o rozšíření akreditace. Rozšíření akreditace se vztahuje na měřické klínky.

duben 2016 V kalibrační laboratoři proběhl pravidelný dozorový audit ČIA

duben 2015 kalibrační laboratoř obdržela novou akreditační listinuod ČIA

Od 14. 4. 2015 kalibrační laboratoř má od ČIA vystaenou novou akreditační listinu č. 261/2015.

březen 2015 V AKL byl provedan pravidelná dozorový audit od ČIA

březen 2014 Zkouška odborné způsobilosti zaměstnanců kalibrační laboratoře

Zaměstnanci kalibrační laboratoře složili úspěšně zkoušky z odborné způsobilosti před komisí ČMI.

10. 1. 2014 Nový ceník kalibračních služeb

10. 1. 2014 vstupuje v platnost nový ceník kalibračních služeb.
Ceny kalibrací měřidel jsou zachovány na úrovní roku 2013.
Ceník je vydáván z dúvodu rožšíření akreditovaných kalibračních služeb o nová měřidla (např. meřická kolečka - krokoměry, úchylkoměry, úhelníky, 3D objekty a koncové kalibry a další).