Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Akreditovaná kalibrační laboratoř & Autorizované metrologické středisko

Kalibrovaná a ověřovaná měřidla autorizovaným metrologickým střediskem a akreditovanou kalibrační laboratoři

Hlavní činnost autorizovaného metrologického střediska

V rámci hlavní činnosti autorizovaného metrologického střediska (AMS), provádíme ověření stanovených měřidel v oboru délka, zejména pak měřických pásem schváleného typu.

Hlavní činnost akreditované kalibrační laboratoře

Hlavní činností akreditované kalibrační laboratoře (AKL) je provádět kalibrace měřidel v oboru délka a úhel.

V rámci této činnosti jsou kalibrovány (s akreditovanými kalibračními listy), tyto přístroje a měřidla:

Ostatní kalibrované přístroje a měřidla:

Ceny za jednotlivé služby jsou uvedeny v ceníku metrologických služeb (kalibrací měřidel) autorizovaného metrologického střediska a akreditované kalibrační laboratoře VÚGTK, v.v.i..

Vedlejší činnosti

V rámci vedlejších činností AMS a AKL jsme schopni zajistit nákup měřidel a servis přístrojů ve vlastní dílně nebo zprostředkováním služeb u výrobců (distributorů).

Dále nabízíme výrobu v tabulce uvedených měřidel a měřických pomůcek (ceny jsou uvedeny bez DPH).

Výrobek:

Cena v Kč:

Souprava pro měření geometrických parametrů jeřábových drah

Středicí nůžky

1 300,-

Příčný suport pro upevnění teodolitu nebo nivelačního přístroje

6 000,-

Držák na připevnění terče nebo nivelačního přístroje

660,-

Úchyt na pásmo (uchycení siloměru)

600,-

Krátká nivelační lať se 40cm délkovou stupnicí

800,-

Záměrné pravítko směrových odchylek

3 600,-

Koncový terč pro vytvoření záměrné přímky

1 900,-

Ostatní měřidla a měřické pomůcky

Drážkový měřicí klínek s měřicím rozsahem 0 až 20 cm

1 100,-

Integrované srážkové měřítko

420,-

Duralové pravítko se stupnicí v měřítku 1 : 2880 pro odměřování na katastrálních mapách

1 200,-

Funkční maketa jednoduchého nivelačního přístroje

3 900,-

Krátká invarová nivelační lať pro průmyslová měření

6 200,-

Invarové konvergenční pásmo délky 15 m

15 200,-