Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Akreditovaná kalibrační laboratoř & Autorizované metrologické středisko

Ceník metrologických služeb - kalibrace a ověření

Ceník je platný od 14. 9. 2017.Smluvní ceny jsou uvedeny bez DPH (21%).
Běžná dodací lhůta pro kalibrační činnosti je do 10 pracovních dnů.
Expresní kalibrace jsou prováděny do 3 pracovních dnů a účtují se s příplatkem 50% k ceně příslušné kalibrace (v omezeném množství).

Všechna měřidla jsou kalibrována podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a tedy s akreditací, není-li uvedeno u konkrétního měřidla jinak.

Akreditovaná kalibrační laboratoř má zaveden systém řízení kvality poskytovaných služeb dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

V případě speciálních požadavků na kalibrační činnost (přesnost měření, specifická měřidla, atd.) lze domluvit kalibraci individuálně.

Slevy a poskytované služby

Kalibrační list (ověřovací list) je v ceně kalibrace (ověření). Kalibrační listy se vydávají po proplacení faktury.
Označení měřidla známkou s vyznačením termínu kalibrace je v ceně kalibrace (ověření).
Kalibrační listy v anglickém jazyce jsou za příplatek 300 Kč.
Sleva ve výši 8% je poskytována zákazníkovi, který v kalendářním roce odebere kalibrační služby za více než 30.000,-Kč bez DPH. Sleva platí v tomto a příštím kalendářním roce. Sleva je udělena ČÚZK a jemu podřízeným organizacím.
V případě speciálních požadavků na kalibrační činnost (přesnost měření, specifická měřidla, atd.) lze domluvit kalibraci individuálně.
Provádíme zprostředkování nákupu a oprav měřidel, která jsou u nás kalibrována (ověřována).

Dokumenty kalibrační laboratoře ke stažení

Ceník kalibrací pro pohodlný tisk nebo uložení ve formátu PDF.
Objednávkový list kalibrací ve formátu *.RTF, *.PDF

Měřidlo

Akreditace

Cena v Kč

základní

etalon

3D objekt (rozměr až 250 x 250 x 200 m)

Ano

Individuální cena

 

Busola

obyčejná (turistická, orientační běh)

Ano

600,-

 

dělostřelecká

900,-

Dalekohled s dálkoměrem viz. Dálkoměr - bezhranolové měření délek u totální stanice

Ano

 

 

Dalekohled Tayler Hobson (délka, úhel)

Ano

2 700,-

 

Dálkoměr - totální stanice, nasazovací na teodolit

do 30 m (pro průmyslové aplikace)

Ano

2 220,-

+ 50%

do 600 m*

2 800,-

do 1 000 m

3 500,-

do 1 450 m

4 000,-

Dálkoměr - bezhranolové měření délek u totální stanice

do 200 m*

Ano

1 650,-

+ 50%

nad 200 m

2 200,-

Dálkoměr - ruční

- např. Leica Disto, Hilti PD 40

do 10 m

Ano

400,-

 

do 30 m*

1 500,-

do 100 m

2 000,-

nad 100 m

3 000,-

Dálkoměr - výpočet z dodaných délek

 

700,-

 

Denzitometr

 

700,-

 

Finišer

- zařízení pro určení sklonu lišty (délka, sklon)

Ano

2 000,-/kal. u zákazníka

 

Hladinoměr

5 až 10 m

Ano

380,-

 

10 až 20 m

450,-

20 až 30 m

600,-

30 až 50 m

700,-

50 až 100 m

950,-

100 až 150 m

1 500,-

Hloubkoměr viz. Posuvné měřítko

Ano

 

 

Kalibrařní rameno

Ano

1 800,-/p>

 

Kalibrační šablona

Ano

Individuální cena

 

Klínek kovový

kalibrace

Ano

350,-

 

výroba

1 000,-

Kolejová rozchodka

Ano

1 200,-

 

Kompas viz. Busola

Ano

 

 

koncový kalibr (rozměr až 250 x 250 x 200 m)

Ano

Individuální cena

 

Kontrolní lať (Duralová lať)

- určení rovinnosti jedné strany

2 m

Ano

150,-

 

3 m

200,-

4 m

250,-

3 m složená z 2 x 1,5 m

300,-

4 m složená z 2 x 2 m

350,-

druhá strana

+100%

Krokoměr viz. Měřické kolečko

Ano

 

 

Laser Boy s vodováhou

Ano

1 600,-

 

Laserový vytyčovací přístroj (třípaprskový)

Ano

1 600,-

 

Lať na rovinnost viz. Kontrolní lať

Ano

 

 

Letecký magnetický kompas ASKANIE

Ano

1 700,-

 

Listové měrky

Ano

250 ,-

 

Lupa (měřítko)

Ano

450,-

 

Měrka

na sváry

Ano

250,-

 

objektivová

1200,-

Měřicí kolečko (kolečko pro měření vzdálenosti)

Ano

450,-

 

Měřicí výsuvná tyč viz. Teleskopická lať s odečítacím zařízením

Ano

 

 

Měřítko
1 stupnice

do 500 mm

Ano

150,-

+50%

500 až 1 000 mm

210,-

1 000 až 2 000 mm

320,-

2 000 až 3 000 mm

400,-

3 000 až 4 000 mm

500,-

4 000 až 5 000 mm

600,-

při požadavku více měřených míst

50,-/1 místo

Mikrometr viz. Třmenový mikrometr

Ano

 

 

Nástavný kruh

Ano

1 800,-

 

Nivelační lať- invarová nivelační lať

invarová nivelační lať do 1 m

Ano

1 000,-

 

s čárovým kódem délka 2 nebo 3 m

1 600,-

s cm dělením Zeiss délka 1,75 m

1 600,-

s cm dělením Zeiss délka 3 m

1 950,-

Nivelační lať

"klasická (E-dělení)" skládací nivelační lať
"klasická (E-dělení)" výsuvná nivelační lať
skládací kódová nivelační lať
výsuvná kódová nivelační lať

do 2 m

Ano

170,-

 

3 m

250,-

4 m

350,-

5 m

400,-

Nivelační přístroj

digitální nivelační přístroj

Ano

1 900,-

+ 50%

optický nivelační přístroj

650,-

optický nivelační přístroj- Zeiss Ni 002, Zeiss Ni 004

1 400,-

potrubní laserový nivelační přístroj

1 100,-

rotační laserový nivelační přístroj

1 050,-

rotační laserový nivelační přístroj s vyhodnocovací jednotkou

1 900,-

Odvalovací kolečko viz. Měřické kolečko

Ano

 

 

Optický kvadrant (sklon)

Ano

1 500,-

 

Optický provažovač

jednosměrný

 

2 300,-

 

obousměrný

3 200,-

SELTMANN

1 600,-

Paralaktická lať (BALA)

jednostranná

Ano

1 060,-

 

oboustranná

1 760,-

lepení štítků

 

450,-

Pásmo - laserinterferometrem

měřená 1 stupnice v intervalu 1 m

Nejistota měření U = Q[0,022; 0,005*L(m)] mm

Vhodné pro etalony

do 10 m

Ano

900,-

 

10 až 20 m

1 750,-

20 až 30 m

2 600,-

nad 30 m

130,-/1 místo

Pásmo - opticky*

měřená 1 stupnice v intervalu 1 m

Nejistota měření U = Q[0,3; 0,014*L(m)] mm

Pracovní měřidla nestanovená, etalony nižší přesnosti

do 2 m

Ano

75,-

 

3 m

85,-

3 až 5 m

130,-

5 až 10 m

180,-

10 až 20 m

310,-

20 až 30 m

390,-

30 až 50 m

490,-

50 až 100 m

980,-

100 až 150 m

1 200,-

150 až 200 m

1 800,-

200 až 300 m

2 900,-

druhá stupnice

+100%

lesnické pásmo

pásmo shodné délky + 100,-

Pásmo - ověření stanoveného měřidla

Autorizace

pásmo - opticky shodné délky + 100,-

 

Pentagon

Ano

500,-

 

Planimetr digitální

Ano

1 200,-

 

Planograf (délka, úhel)

Ano

2 700,-

 

Posuvné měřítko - Posuvka
Hloubkoměr

digitální do 200 mm

Ano

150,-

 

do 250 mm

170,-

250 až 600 mm

220,-

600 až 800 mm

280,-

800 až 1 000 mm

300,-

1 000 až 1 500 mm

450,-

1 500 až 2 000 mm

750,-

2 000 až 3 000 mm

1 200,-

jiné délky

100,-/1 místo

poměr

300,-

Potrubní laser viz. Nivelační přístroj - potrubní laserový nivelační přístroj

Ano

 

 

ROST normální metr

Ano

1 050,-

 

Rotační laser viz. Nivelační přístroj - rotační laserový nivelační přístroj

Ano

 

 

Ruřní dálkoměr viz. Dálkoměr ruční

Ano

1 050,-

 

Řezačka kordových materiálů

 

3 300,-

 

Skládací metr dřevěný, 1 stupnice

1 m

Ano

100,-

 

2 m

120,-

Sklonoměr

mechanický
digitální

Ano

790,-

 

digitální (typu ROMES)

1 400,-

Svinovací metr viz. Pásmo - opticky

Ano

 

 

Teleskopická lať s odečítacím zařízením

do 3 m

Ano

350,-

 

3 až 5 m

450,-

5 až 8 m

790,-

nad 8 m

cena 5 až 8 m +100,-/1 m

Teleskopická tyč HILTI s hranolem

Ano

700,-

 

Teodolit

horizontální + vertikální úhly

Ano

2 000,-

+ 50%

pouze horizontální úhly

1 200,-

pouze vertikální úhly

1 200,-

Tloušťkoměr

 

70,-/1 místo měření

 

Totální stanice

kalibrace dálkoměru, horizontálních a vertikálních úhlů

kalibrace pasivního dálkoměru není v ceně viz. dálkoměr bezhranolové měření u TC

s kalibrací dálkoměru do 600 m*

Ano

4 800,-

+ 50%

s kalibrací dálkoměru do 1 000 m

5 500,-

s kalibrací dálkoměru do 1 450 m

6 000,-

Třnenový mikrometr

do 50 mm

Ano

150,-

 

do 100 mm

200,-

Úhelník (vnější + vnitřní úhel)

do 600 mm

Ano

650,-

 

nad 600 mm

950,-

Úhloměr

 

70,-/1 místo měření

 

Úhlová hlava

 

2 200,-

 

Úchylkoměr do 50 mm

Ano

400,-

 

Vodováha

horizontální libela*

Ano

380,-

+50%

vertikální libela

350,-

rovinnost jedné strany

150,-

rovinnost obou stran

250,-

sklonoměr

280,-

laserová (bez nástavce)

800,-

digitální hadicová (typu NIVCOMP)

900,-

Vysekávací kruh

 

700,-

 

Výsuvná tyč viz. Teleskopická lať s odečítacím zařízením

Ano

 

 

Zprostředkování servisu a nákupu měřidel

 

200,-

 

Pozn.: Položky označené * jsou v případě neuvedení požadavku na rozsah kalibrace brány jako výchozí.

Ve Zdibech 10. 1. 2014
schválil vedoucí akreditované kalibrační laboratoře
Ing. Jiří Lechner, CSc.