Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Akreditovaná kalibrační laboratoř & Autorizované metrologické středisko

Ceník kalibrací ve formátu PDF.
Objednávkový list kalibrací ve formátu *.RTF, *.PDF