Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Akreditovaná kalibrační laboratoř & Autorizované metrologické středisko
Zde si můžete prohlédnout osvědčení o akreditaci (akreditační listinu) kalibrační laboratoře včetně příloh.

Listiny je možné otevřít, uložit, tisknout z připravených dokumentů ve formátu PDF po kliknutí na odpovídající odkaz nebo obrázek listiny:
Akreditační listina kalibrační laboratoře
Certificate of accreditation - Calibrations of gauges in the field of length and angle (Akreditační listina v anglickém jazyce)
Autorizace metrologického střediska
Podmínky autorizace metrologického střediska
Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel - pásma, nebo se otevře po kliknutí na obrázek příslušné listiny.

Osvědčení o akreditaci kalibrační laboře v oboru délka a úhel Certificate of accreditation
Autorizace pro ověření stanoveného měřidla - měřické pásmo Podmínky autorizace autorizovaného metrologického střediska pro ověřování pásem Osvědčení odborné způsobilosti zaměstnanců autorizovaného metrologického střediska pro ověřování pásem